Kolmesta 6- ja 7-kerroksisesta toimistorakennusmassasta ja niiden väliin jäävistä 3-kerroksisista nivelosista koostuva toimitalokokonaisuus sijaitsee Hakamäentien eteläpuolella ja Ilmalan vesitornien pohjoispuolella.

Kohde on muunneltava toimistorakennuskokonaisuus, joka mahdollista toimitilat perinteisestä huonetoimistosta kombitoimistoon ja edelleen monitilatoimistoon.
Rakennus sisältää toimistotilojen lisäksi yläkellarissa katutasolla henkilöstöravintolan ja 0. – 2. kerroksessa yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja. Sisäänkäyntiaula A-talon nivelosassa eteläsivulla parvelle sijoittuvine neuvotteluryhmineen muodostaa kutsuvan sisääntuloalueen koko rakennuskompleksiin.
Kellaritiloissa on lisäksi liikunta- ja sosiaalitiloja sekä runsaasti polkupyöräpysäköintiä. Pysäköinti on sijoitettu 2-tasoiseen pysäköintikellariin.
Rakennuskompleksin julkisivut ovat rapattuja ja täten kiviaineisina liittyvät ympäristön arkkitehtuurin materiaalimaailmaan. Väriskaala liittyy viereisiin maamerkkirakennuksiin, Ilmalan Vesilinnoihin alkaen Vesilinnojen tummasta punaruskeasta ja keventyen vaaleammaksi Ilmalantoria kohti siten liittyen Ilmalantorin itä- ja eteläpuolen vaaleampiin rakennusmassoihin. Julkisivujen portaittain limittyvät ja nousevat nauhaikkunasommitelmat myötäävät viereisen vilkasliikenteisen Hakamäentien dynaamista luonnetta liittäen kohteen arkkitehtuurin luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.


Helsinki, 2015
Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, toimitilasuunnittelu, tietomallinnus

Tilaaja
Sponda Oyj

Bruttoala
35 000 m²

Projektin aikajana
Ilmakuva
Sisäkuvia
Näkymä ulkoa
Toimistonäkymiä

Hero – testi

Sisustuskonsepti, Ratinan kauppakeskus

Seuraava projekti