Fingrid, Länsisalmen sähköasema

Arkkitehtoninen konsepti hakee inspiraation sähköstä ja sen visuaalisesta ilmentymästä, valosta. Sähköaseman läpi virtaava energia ja ohi ajavien ihmisten virta kulkevat rinnakkain alueella, jolle halusimme luoda kaupunkikuvallisesti kiinnostavan ja mieleenpainuvan rakennuskokonaisuuden.

Rakennushanke käsitti Fingridin Länsisalmen 400 kV:n sähköaseman laajennuksen ja sen uusimisen. Sähköaseman kautta siirretään sähköä Fingridin kantaverkosta vantaalaisille ja helsinkiläisille. Tontille rakennettiin uusi 400kV:n GIS-rakennus, toinen 400/110/20 kV:n päämuuntajabunkkeri sekä tehtiin tarvittavat voimajohtomuutokset pääteportaaleineen. Vanhan päämuuntajabunkkerin julkisivu uusittiin. Rakentamisen loppuvaiheessa purettiin tontilla  sijaitseva vanha valvomorakennus sekä avokytkinlaitos.

Sähköasema sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla, Kehä kolmosen ja Porvoonväylän kulmauksessa. Tästä johtuen yksi arkkitehtisuunnittelun päätavoitteista oli luoda koko alueelle kaupunkikuvallisesti kiinnostava ja mieleen painuva maamerkki. Rakennusmassojen sijoittelu tontille sekä niiden pohjaratkaisut on tehty toiminnallisuuden ehdoilla kuitenkin asettamatta tiukkoja rajoja luovalle ja ennakkoluulottomalle arkkitehtoniselle ilmaisulle. Näin yleensä harmaista ja ilmeettömistä muuntajarakennuksista tuli valolyhtyjä ja tavallisesta pystyristikkorakenteisesta maisemaportaalista tuli n. 50 m:n korkuinen klassisen kaaren muotoinen alueen ikoni. Muuntamorakennusten päämateriaaleina ovat luonnonvärinen / graafinen betoni ja lasi. Julkisivujen näkyvimmät aiheet ovat lasilankuista tehdyt julkisivuverhoukset 600 mm irti päämassasta. Välitila on iltaisin valaistu, jolloin rakennukset muuttuvat lyhdyiksi ja sähkö näkyväksi ilmiöksi. Lasityypin valinnalla on haettu suoraa yhteyttä lasista tehtyihin eristinlautasiin, joita käytetään laajasti sähkönjakeluteollisuudessa. GIS-rakennus on 3-kerroksinen betonirakenteinen rakennus, jonka suurimmat tilat ovat kytkinlaitetila ja sen alapuolella oleva kaapelitila. Muut tekniset tilat on sijoitettu kolmeen eri kerrokseen rakennuksen eteläsivulle. Korkea kaarenmuotoinen maisemaportaali on tehty corten-teräsputkista, jotka ovat halkaisijaltaan 800 mm. Näin korkean rakennelman materiaalin valinnassa oli tärkeä tekijä se, että corten-teräs ei tarvitse lainkaan huoltoa. Cortenin luonnollinen ja lämmin ruosteen väri resonoi harmonisesti muiden julkisivumateriaalien kanssa sekä luonnonvalossa että iltaisin. Toisin kuin muut sisältä valaistut julkisivut, maisemaportaali on valaistu ulkoa päin.


Vantaa, 2015-2018
Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, tietomallinnus

Tilaaja
Fingrid Oy

Bruttoala
1975 m²

Valokuvat
Mika Huisman

World Architecture Festival 2018
Kansainvälinen kategoriavoitto

Projektin aikajana
Suomalais-venäläinen koulu, kilpailuehdotus

Seuraava projekti