Hankasalmen koulukeskus

 

Hankasalmen kunta järjesti loppuvuodesta 2018 suunnittelu- ja toteutuskilpailun uudesta monitoimikeskuksesta. Neljän valikoidun osallistujan kesken järjestettiin suunnittelukilpailu, johon laadittiin pitkälle viety ehdotus uudesta keskuksesta. Voitimme kilpailun yhteistyössä YIT Keski-Suomi Oy:n kanssa. Rakennuslupa- ja toteutussuunnittelu lähtivät heti käyntiin ja rakennus valmistui syksyllä 2020.

Hankasalmen uusi koulukeskus toteutettiin niin, että vanha koulurakennus saattoi jatkaa toimintaansa turvallisesti rakennustöiden ajan. Uuden koulurakennuksen paikka määräytyi vanhan koulun ja muiden ympäröivien rakennusten sijainti, urheilupaikat, liikennejärjestelyt, maaston muodot ja ilmansuunnat huomioiden.

Hankasalmen uutena vetovoimaisena maamerkkinä toimivan rakennuksen muotokieli on pelkistetty ja komean veistoksellinen. Kaikkia kuntalaisia palveleva uusi koulukeskus näyttäytyy kutsuvana julkisena rakennuksena ympäristössään. Sen muunneltu harjakatto sovittaa rakennuksen olemassa olevaan rakennuskantaan dynaamisella ja tuoreella tavalla. Julkisivujen luonnonläheinen, levollinen väritys ei dominoi liikaa miljöössään. Laajat puupinnat puolestaan sitovat rakennuksen läheiseen Hankasalmen kirkkoon.

Keskuksen ympärillä aukiot, pihat, liikenne ja pysäköinti muodostavat hallitun ja turvallisen kokonaisuuden. Punatiilinen päiväkotirakennus on sympaattinen osa isompaa kokonaisuutta. Monitoimiaulasta näkyy sisäänkäynnin kautta kirkon torni ja välituntipihalle johtavasta suuresta lasiseinästä avautuu rajattu näkymä järven suuntaan.


Hankasalmi 2018-2020
Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu

Kilpailun järjestäjä
Hankasalmen kunta

Bruttoala
5600 m²

Yhteistyössä
YIT Keski-Suomi Oy

Kuvat: Kuvio

Projektin aikajana

Joustava perusopetus

 

Uuden koulukeskuksen elävä ja muuntokykyinen pohjaratkaisu mahdollistaa oppimisen kaikissa tiloissa. Erilaiset aulat on varustettu taiteen, kulttuurin ja liikunnan tiloiksi; portaat palvelevat oleskelun, oppimisen ja esiintymisen tiloina. Kulkureittien varrella on esimerkiksi kalusteilla rajattavia saarekkeita ja parvia, joissa eri kokoiset ryhmät voivat kokoontua tai perustaa spontaanisti pop up -luokkia väliaikaisiin oppimisympäristöihin. Koko toisen kerroksen läpi virtaava avointen ja toisiinsa kytkeytyneiden tilojen sarja voi toimia kiertävän seminaarin tai näyttelyn paikkana. Myös ruokasalina toimiva monitoimiaula on jaettavissa siirtoseinien avulla useampaan osaan oppimis- ja kokouskäyttöä varten. Portaiden alla on luolamainen kabinetti ja pienimmille koululaisille telkän pönttöseinä pesämäiseen oleskeluun. Myös varastot on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää oppimistiloina sekä opettajien suunnittelutiloina.

Kullakin tilalla on oma teemansa, mikä helpottaa rakennuksessa suunnistamista

Toiminnallisuus sisätiloissa


Uuden koulukampuksen nimistö liittyy vahvasti luontoon ja sen ilmiöihin. Kasvun ja uudistumisen teemat ohjaavat myös arkkitehtuurin, värityksen ja kalustuksen teemoja. Teemojen avulla rakennuksen sisätilat ja pihat, sekä niissä kulkeminen, on helppo hahmottaa. Rakennuksen perusajatuksena on avoimen salin ympärille kootut selkeät toiminnalliset kokonaisuudet eli solut. Tavoite on luoda helposti hahmotettava tila, jossa etäisyydet ovat lyhyet ja tilojen yhdisteltävyys on luontevaa. Näin kaikki toiminta, iltakäyttö mukaan lukien, on helppoa järjestää. Kaikkiin salin ympärillä oleviin soluihin on omat, selkeät sisäänkäynnit. Helposti hahmotettavissa olevat rakennuksen eri osat toteuttavat lapsen mittakaavaa ja sitä kautta parantavat käyttäjiensä ympäristön hallintaa.

Tikkurilan päiväkoti

Seuraava projekti